Henkilötietoja säilötään enintään kolme vuotta. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain 2:10:n mukaan kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.